Okulumuzun kuruluş çalışmaları 2008 yılında başlamıştır.

Kurum binamız tadilattan geçmiştir.

2009 yılında ilk kez tanılama yapılmış ve 3. V e 4.sınıflardan 47 öğrenci alınmıştır.

2010 yılı Nisan ayında fiilen eğitime başlamıştır.

2010 yılında 2. V e3. Sınıflardan 73 öğrenci alınmıştır.

Halen 117 öğrenci, ile eğitime devam etmektedir.

BİNA DURUMU

Kurum binamız 3 kat ve bir bodrum kattan oluşmaktadır.

9 derslik

3 laboratuar

3 idare odası

1 rehberlik odası

1 öğretmenler odası bulunmaktadır.